สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
พื้นที่โดยรอบ สนาม
อาคาร 1 อาคาร 2
อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องซาวด์แลป ห้องจริยธรรม
ห้องสมุด สระว่ายน้ำ
โรงอาหาร / ห้องประชุม สวน
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/