สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
วันแม่
วันภาษาไทย ทัศนศึกษา ป.5-6 เกาะรัตนโกสินทร์
วันอาสฬหบูชา แห่เทียนเข้าพรรษา
หล่อเทียนเข้าพรรษา วันสถาปนาลูกเสือ
วันสุนทรภู่  วันไหว้ครู
 เลือกตั้งประธานนักเรียน วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/