สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
วันมอบอนุบัตร อำลา ป.6
ทัศนศึกษา ป.1 - ป.3 ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน
ทัศนศึกษา ป.4 - ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 - 3
นมเอนฟาโกร จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา อนุบาล
วันเด็ก ทำบุญปีใหม่ 2560
กิจกรรมคณิตศาสตร์ เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - 6
ศิริมงคลเกมส์ (อนุบาล) อบรมธรรม
วันวิทยาศาสตร์ วันแม่
รณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ วันภาษาไทย
แห่เทียนเข้าพรรษา วันอาสฬหบูชา
วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม งานหล่อเทียนเข้าพรรษา
วันสุนทรภู่ วันใหว้ครู
เลือกตั้งประธานนักเรียน วันวิสาขบูชา
วันเปิดเทอม วันสงกรานต์
Summer ทัศนศึกษา (ประถม) Summer ทัศนศึกษา (อนุบาล)
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/