สถานที่
ผลงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา คณะกรรมการศิษเก่า
อำลา ป.6 วันมอบอนุบัตร
ทัศนศึกษา ป.1 - ป.3 การแสดงนาฏศิลป์ อนุบาล
ทำบุญ วันก่อตั้งโรงเรียน Open House สตรีวัดระฆัง
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 - 3 ทัศนศึกษา อนุบาล
ทัศนศึกษา ป.4 - ป.6 ปีใหม่ 2559
วันคริสมาส วันพ่อ
ลอยกระทง วันวชิราวุธ
อบรมธรรมศึกษา เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - 6
ศิริมงคลเกมส์ (อนุบาล) ศิริมงคลเกมส์ (ประถม)
อบรมธรรมมะ วันแม่
แห่เทียนเข้าพรรษา วันภาษาไทย
วันอาสฬหบูชา งานหล่อเทียนเข้าพรรษา
วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม วันสุนทรภู่
วันใหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน
วิสาขบูชา Summer ทัศนศึกษา (อนุบาล)
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1016 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 02-4242583 โทรสาร 02-4331125 Website http://www.siri.ac.th/